Uncategorized

Pagal Na Ang Iyong Mandirigma

Gusto ko ng magpahinga. 

Naranasan ko na ang lahat-

Ang saya ng buhay hanggang

Lumuha ako sa galak;

Ang hapis ng pagkalugmok 

At kawalang pag-asa;

Ang pag-ibig at pagsinta;

Ang damdaming hanggang sa

Memorya na lang maaaalala. 

Kung iyon at iyon lang

Ang aking mararanasan pa, 

Hayaan mo na akong

Magpahinga; pagkat mas 

Sinaklaw ng lungkot at kawalang pag-asa 

Ang ligaya at matatamis na ala-ala. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s