Uncategorized

Re / ya / li / sa / syon

​Hindi ako nangangakong mamahalin kita araw-araw. Wala akong ipapangako. Ngunit sa bawat umaga na mahal kita, ang araw ay nagbibigay buhay, ang ulan ay magiging musika ng ating pagniniig. Mahal kita, hindi ko alam kung sa bawat umaga ng aking buhay ay mahal kita, pero sa bawat umaga na mahal kita – ang bawat isa niyon ay buhay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s